Regionssjef Vidar Martinsen stående på kontoret til Svalinn AS

Møt Svalinns team i Tromsø

Fra Tromsøterminalen har Svalinns team Tromsøs beste utsikt. Her leveres prosjekter innen både total- og spesialentreprise til matindustrien.

–       Vi stortrives i lokalene! sier Vidar Martinsen. Han er regionssjef og prosjektselger for Tromsø-avdelingen.

Etter å ha bygget Tromsøterminalen for 3 år siden flyttet teamet selv inn i en del av bygget.

–       Jeg vil si vi har Tromsøs beste utsikt, med havutsikt og båter som legger til kai hver dag, forteller Martinsen fornøyd.

Regionsjef, Vidar Martinsen & Prosjektleder, Roger Nilsen i nye lokaler i Tromsøterminalen

Et solid team

Teamet teller i dag 10 stykker, og er blitt en sammensveiset gjeng som leverer på prosjektene i regionen.

–      Vi har et veldig godt arbeidsmiljø, og vi vet hverandres styrker og svakheter, sier Martinsen.

-      Vi har bygget et team som har bred kompetanse, og kan levere på flere ulike typer prosjekter innen næringsmiddelindustrien. Våre montører er best i bransjen innen montering av kjølerom, fryserom og andre rom til matindustrien, og til større prosjekter som hele bygg, samt kjølelager og fryselager. Vi har også solid erfaring innen alt fra innredningsarbeid, gips og stål, glass og fasade, og betong, foruten montering av sandwichpanel.

Det betyr at teamet kan levere på et bredt spekter av prosjekter innen næringsmiddelindustrien, og at montørenes spesialkunnskap gir avdelingen detaljkunnskap som er verdifull for prosjektene og kundene.

Montør, Stian Olsen, i gang med arbeidet hos Coop Nord.


–       Monteringslederne Alexej Hällkvist og Ove Bråten Skogeng har begge erfaring fra bygg og anlegg, og har samlet mye kunnskap innen sandwichpanel, samt på innredningsjobber med gips og stål, forteller han. – I tillegg har vi Emiljano Rossi som har jobbet med glass og fasade, og Slawomir Kapitkowski og Piotr Woroch som også er god på forskalingsarbeid med betong.

Montørene støttes av en gjeng prosjektledere, som Martinsen er glad for å ha på teamet.

–       Vi har prosjektledere som har vært lenge i bedriften, blant annet Roger Nilsen som har 22 års erfaring fra Svalinn. I tillegg var vi heldig og fikk byggingeniør Øyvind Rasch tilbake på teamet etter noen år borte, hvor Nilsen kjører de små og mellomstore prosjektene, og Rasch de større og mer komplekse prosjektene – så vi har en fin miks i avdelingen her, sier han.

Les mer om Tromsøterminalen

Bred kompetanse innen matoppbevaring

I dag er avdelingen godt i gang med å levere på flere prosjekter, og har spennende muligheter i horisonten for resten av året.

Som en anerkjent aktør innen trygg mathåndtering og matoppbevaring, har Svalinn et sterkt fokus på å sikre at de optimale forholdene opprettholdes for hver type matvare.

Regionskontoret i Tromsø fungerer som en ressurs for matindustrien i Nord-Norge, og deres kompetanse er etterspurt av kunder og samarbeidspartnere. De har en grundig forståelse for betydningen av hygiene og følger strenge standarder og retningslinjer for matlagring.

Martinsen forteller at prosjektene de er i gang med, er innen både total- og spesialentreprise.

–       Akkurat nå leverer vi et prosjekt til en av våre faste og betrodde kunder, Coop Nord, hvor vi bygger et avfallsrom. Dette er et påbygg til deres eksisterende bygg, hvor de skal ha containere under tak. Her gjør vi alt av grunnarbeid med peling, stål, tak og montasje av sandwichpaneler, sier han.

Prosjektledere bistår med tegninger til prosjekt

I tillegg har teamet prosjekter gående hos Drytech og Brødrene Karlsen.

–       Hos Drytech er vi i gang med et lignende prosjekt som hos Coop Nord, hvor vi er en av hovedentreprenørene som bygger forlengelsen til et varemottak. Her skal tilbygget forenkle vareflyten i bygget, og vi leverer alt av betong, stål, tak og sandwichpaneler.

Prosjektet hos Brødrene Karlsen er innen spesialentreprise, forteller regionssjefen.

–       Her rehabiliterer vi tre gamle frysere, fra de etablerte bedriften på 60-tallet. Vi river ned de gamle fryserne – hvor de brukte isopor utenpå betongkonstruksjonen og trepanel utenpå der igjen – og erstatter dette med to frysere og en frysetunnel med sandwichpaneler, sier han.

Det er altså liten tvil om at Tromsø-avdelingen har flere spennende prosjekter på gang, og regionssjefen forteller at de akkurat nå holder på å lande ordreboken for det kommende året. Etter noen år med litt mindre aktivitet, er avdelingen er altså i full gang med å bygge opp kundeporteføljen - både gjennom markedsføring og kontakt med aktuelle kunder i segmentet.

–       Vi har fått på plass en solid gruppe, som evner å ta unna prosjektene som kommer!, avslutter regionssjefen.

En tydelig fornøyd Vidar Martinsen & Roger Nilsen på byggeplass