Prosjekter

Svalinn er en entreprenør for spesialiserte bygg og rom innen hele verdikjeden for næringsmidler. Vi bygger løsninger som er tilpasset deres behov, uavhengig av størrelse.

Dagligvare

Dagligvare inkluderer produkter innen matvarer og andre nytelses- og næringsmidler, dyremat, vaske- og rengjøringsmidler, toalettartikler og husholdningsvarer.

Se prosjekter

Skip og offshore

Vi leverer skreddersydde løsninger til skip og offshore som omfatter alt av oljerelatert virksomhet til havs. Denne sektoren stiller høye krav til leveranse og dokumentasjon, noe vi i Svalinn innfrir.

Se prosjekter

Matproduksjon

Svalinn utfører alt fra enkle leveranser av mindre kjølerom til større tilbygg innen matproduksjon og foredling. Våre kjøle- og fryseelementer bidrar til å møte ulike hygienekrav som denne sektoren setter.

Se prosjekter

Horeca

Horeca er en forkortelse for hotell, restaurant og catering, og er en sektor av matindustrien som består av etableringer hvor mattjenester forberedes og serveres.

Se prosjekter

Logistikk

Innen logistikkbransjen leverer vi skreddersydde løsninger som bidrar til å effektivisere produksjon og organisering av varestrøm. Våre tjenester er tilpasningsdyktige og tilpasses hver enkelt kunde.

Se prosjekter

Totalentreprise

Svalinn leverer skreddersydde totale løsninger. På slike prosjekt fungerer vi som en rådgivende entreprenør helt fra idéfasen og gjennom hele byggeprosessen.

Se prosjekter