Åpenhetsloven

Svalinn Group er en Skandinavisk entreprenør for spesialiserte bygg og rom innen hele verdikjeden for næringsmidler. Vår historie strekker tilbake til 1946 og vi er regnet som en av pionerne innen produksjon og bruk av sandwichpanel. Vi har egne panelsentre i både Norge og Sverige med unik kompetanse og testutstyr, og vi tillater oss å påstå at servicesentrene våre er Skandinavias ledende fagmiljø.

Svalinn Group streber etter trygge og etiske rammer for egne ansatte, samarbeidspartnere og kunder, og ønsker solide arbeidsforhold med våre verdier som grunnlag.

Svalinn Group skal ha høy etisk standard i all vår forretningsvirksomhet og alle våre innkjøp. Vi vil ikke akseptere brudd på menneskerettigheter, barnearbeid, slaveri, uforsvarlig påkjenning på miljø, diskriminering, korrupsjon, samarbeid om pris eller uholdbare sosiale forhold hos oss selv eller på noen nivå hos våre underleverandører. Vi ønsker seriøse samarbeidspartnere som deler våre verdier og praktiserer følgende retningslinjer.

Overholdelse av åpenhetsloven

Svalinn Group AS erkjenner betydningen av åpenhet når det gjelder å bygge og opprettholde et sterkt tillitsforhold til våre kunder, partnere og offentligheten. Vi har derfor satt i kraft flere tiltak for å sikre overholdelse av åpenhetsloven.

Disse tiltakene inkluderer:

Offentliggjøring av informasjon: Vi har etablert en åpenhetspolicy som spesifiserer hvilken informasjon vi skal offentliggjøre og hvordan denne informasjonen blir tilgjengeliggjort. Vi sikrer at relevant informasjon om selskapet, inkludert årsrapporter og regnskapstall, er tilgjengelig ved forespørsel.

Personvern og behandling av personopplysninger: Svalinn Group AS tar personvern på alvor og følger strenge retningslinjer og regler for behandling av personopplysninger. Vi har implementert hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysninger blir behandlet i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Samfunnsansvar: Vi har et sterkt fokus på samfunnsansvar og bærekraft i vår virksomhet. Som en del av åpenhetsloven forventes bedrifter åpenbart å bidra til samfunnsutviklingen. Svalinn Group AS bidrar gjennom frivillige initiativer og samarbeid med ideelle organisasjoner.

Interessentdialog: Vi er opptatt av å opprettholde en løpende dialog med våre interessenter, inkludert kunder, partnere og ansatte. Gjennom jevnlige møter, tilbakemeldinger og åpne kanaler for kommunikasjon søker vi å sikre at deres bekymringer og synspunkter blir hørt og tatt i betraktning.

Konklusjon: Svalinn Group AS har alltid vært forpliktet til prinsippene om gjennomsiktighet og ansvarlighet, og den nye åpenhetsloven i Norge støtter og forsterker våre eksisterende initiativer.

Rutine

Ved henvendelser som gjelder åpenhetsloven, har Svalinn Group AS etablert følgende prosedyre for å sikre en grundig og effektiv behandling av henvendelser:

Skriftlig henvendelse: Alle henvendelser vedrørende åpenhetsloven, spesielt relatert til våre leverandører, skal fremsettes skriftlig. Dette bidrar til å sikre klar kommunikasjon og dokumentasjon av henvendelsene. For henvendelser som kommer inn via andre kommunikasjonsformer, blir det bedt om at avsenderen sender en skriftlig henvendelse til firmapost@svalinn.no.

Videresending til innkjøpsansvarlig: Når en skriftlig henvendelse er mottatt, blir den videresendt til vår innkjøpsansvarlig. Innkjøpsansvarlig er ansvarlig for å håndtere og behandle henvendelsen på en profesjonell måte.

Tidsfrist for svar: Svalinn Group AS vil overholde tidsfristen på 3 uker for å gi et skriftlig svar til avsenderen. Denne fristen gir oss tilstrekkelig tid til å undersøke henvendelsen grundig oggi en korrekt og informativ respons.

Vurdering av leverandør: Vi tar hensyn til leverandørens betydning for vår virksomhet når vi behandler henvendelser. Dette innebærer en helhetlig vurdering av leverandørens størrelse, deres innvirkning på våre operasjoner, samt tidligere erfaringer og relasjoner vi har hatt med dem. Disse vurderingene spiller en rolle i å ta informerte beslutninger og sikre overholdelse av åpenhetsloven.

Leverandørene kategoriseres etter ulike risikofaktorer, som inkluderer verdien av innkjøpene gjennom året, opprinnelseslandet for varene og vår påvirkning på deres virksomhet. For leverandører som har stor betydning for oss og hvor vi har betydelig innflytelse, utfører vi grundige revisjoner av relevante områder. Dette innebærer også en gjennomgang av deres produksjonsrutiner for å sikre overholdelse av våre standarder.

Når det gjelder norske leverandører, har vi etablert solide rutiner for å sikre etterlevelse av påseplikten i prosjektene. Dette bidrar til å opprettholde et høyt nivå av kvalitet og ansvarlighet i våre samarbeid med norske leverandører.

Gjennom disse tiltakene sikrer Svalinn Group AS en systematisk og nøye behandling av henvendelser i henhold til åpenhetsloven. Vi forplikter oss til å opprettholde en åpen og transparent dialog med våre interessenter og sikre at kravene i loven blir overholdt på en grundig og ansvarlig måte.