StartBANK

StartBANK er et leverandørregister for bygg, anlegg, forvaltning, forsikring og eiendom. Bransjenettverket StartBANK ble startet på grunnlag av et pilotprosjekt kalt «Seriøsitet i byggenæringen» som ble lansert i 2005 i samarbeid mellom Byggenæringens Landsforening (BNL) og Achilles. StartBANK utvikles kontinuerlig for å oppfylle de stadig mer krevende juridiske føringene og behovene for risikohåndtering i byggebransjen.

Med 5000 leverandører som er evaluert på grunnlag av forhåndsbestemte godkjenningskriterier, er StartBANK en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av pålitelige leverandører. Dette gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører, og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.

Sentralt godkjent

Sentralt godkjent er en kvalitetsordning for foretak i byggenæringen. Foretak som er sentralt godkjent har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset deres aktivitet i byggenæringen. Disse foretakene kan dokumentere at de har riktig kompetanse og erfaring fra fagområdet, kvalitets- sikringsrutiner og betalt skatter og avgifter.

Sentralt godkjent er en frivillig kvalitetsordning. Foretakene som er tatt opp i ordningen, har søkt Direktoratet for byggkvalitet om godkjenning og dokumentert at de fyller kravene. Målet med ordningen er at den skal bidra til å fremme kvalitet og seriøsitet blant alle aktører i byggenæringen. For å bli sentralt godkjent må foretaket oppfylle kravene som stilles i byggesaksforskriften til faglige kvalifikasjoner, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet.

Sertifiseringer

Sentralt godkjent logo

Sentralt Godkjent

Gå til godkjenning

HMS

Svalinn innretter seg etter de ordningene og kravene som settes til bygge- og anleggsnæringen. Denne næringen er kompleks og har ofte behov for spesialisert kunnskap. Bygge- og anleggsnæringen preges av tøffe krav til fremdrift og økonomi. Ofte er kontraktskjeden lange, og omfanget av innleie og bruk av underentreprenører stort.

Arbeidstilsynet sier at byggherren skal sette krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og integrere SHA i prosjektet. Når byggherren har kontroll med at alle aktører følger opp planene, 
kan dette gi:

  • klare ansvarsforhold
  • forsvarlig fremdriftsplan som også omfatter HMS
  • informasjonsrutiner som følges opp
  • hovedbedrift som samordner de enkelte virksomhetenes HMS-arbeid
  • virksomheter med gode rutiner for oppfølging av sin internkontroll
  • informasjonsrutiner som følges opp

Suksessfaktorer er opplæring, informasjon, kommunikasjon, motivasjon og erfaringsutveksling.