Alexander B. Hansen

Serviceleder / Servicetekniker

915 25 501ah@svalinn.no

Alexej Hellkvist

Montør

+46 767 790 824ahe@svalinn.no

Anders Norenes Talleraas

Montør

986 56 108at@svalinn.no

Arve Nesjan

Produksjonsleder

952 84 347an@svalinn.no

Atle Tanensmo

Montør

977 62 067ata@svalinn.no

Bjørnar Jenssen

Montør

911 72 158bje@svalinn.no

Charlotte Andersen

BIM-tekniker

464 61 045ca@svalinn.no

Detlef Rosenau

Montør

952 53 484dr@svalinn.no

Egil Hestvik

Personal- & Innkjøpsleder

950 57 077eh@svalinn.no

Espen Vevle

Prosjektleder & Prosjektselger

917 15 101ev@svalinn.no

Even Ommedal

Prosjektleder

941 32 273eo@svalinn.no

Frank Schjetne

Montør

977 62 066fs@svalinn.no

Frode Moen

Økonomisjef

926 11 886fm@svalinn.no

Geir Håvard Sæther

Prosjektleder

413 01 613ghs@svalinn.no

Hans Martin By

Prosjektleder

902 06 449hmb@svalinn.no

Hans Michel Zeil

Montør

902 26 758hz@svalinn.no

Hilde Nordli

Regionsjef & Prosjektselger

907 55 005hn@svalinn.no

Håvard Kristiansen

Prosjektleder

941 72 840hk@svalinn.no

Håvard Pedersen

Montør

902 74 038hp@svalinn.no

Jon Ove Høgden

Fabrikksjef

958 43 628joh@svalinn.no

Julie Marie Stenrød

Daglig leder

951 74 899jms@svalinn.no

Kjell Hals

Prosjektleder

414 16 908kh@svalinn.no

Kjetil Oppedal Flølo

Montør

976 89 111kf@svalinn.no

Knut Blomquist

Prosjektingeniør/Teknisk tegner

975 78 479kb@svalinn.no

Marius Teige

Group CMO

475 12 642mt@svalinngroup.no

Thomas Garnes

Group CFO

952 60 602tg@svalinngroup.no

Linas Petrikevicius

Montør

462 51 436lp@svalinn.no

Magnus Aamot

Montør

954 80 534ma@svalinn.no

Marius Braateng Hojem

Service- og administrasjonsmedarbeider

994 78 657mbh@svalinn.no

Mariusz Kleba

Montør

mk@svalinn.no

Michael Østblom

Prosjektleder

407 28 738mo@svalinn.no

Nils Arne Ovesen

Produksjonsmedarbeider

nao@svalinn.no

Nina Solberg

Regnskapsansvarlig

970 17 668ns@svalinn.no

Ole Morten Nesjan

Produksjonsmedarbeider

916 29 486omn@svalinn.no

Pål Breistrand

Senior Prosjektleder

977 62 057pb@svalinn.no

Raymond Kjøsen

Prosjektleder

913 37 129rk@svalinn.no

Richard Myrvik

Produksjonsmedarbeider

920 58 211rm@svalinn.no

Robert Bjerkestrand

Anleggsleder

412 10 611rb@svalinn.no

Roger Nilsen

Prosjektleder

958 25 099rn@svalinn.no

Roger Olsen

Anleggsleder

915 79 664ro@svalinn.no

Rolandas Gaurylius

Montør

477 02 533rg@svalinn.no

Rune Søreide

Regionssjef & Prosjektselger

971 42 178rs@svalinn.no

Sander Søreide Skogen

Montør

sss@svalinn.no

Stein Løvaas

Prosjektleder

480 95 157sl@svalinn.no

Stian Ness

Prosjektselger

905 80 319sn@svalinn.no

Stig Forreløkken

Prosjektselger

901 41 932sf@svalinn.no

Stig Kobbeltvedt

Senior Prosjektselger & Teknisk Sjef

977 62 062sk@svalinn.no

Tarjei Hegland

Group CEO

908 56 428th@svalinngroup.no

Thomas Gudmundsen

Montør

482 26 106tgu@svalinn.no

Thomas Ravnanger

Prosjektleder

916 19 321tr@svalinn.no

Tom Inge Iversen

Montør

952 36 021tii@svalinn.no

Tor Arne Lia

Regionsjef & Prosjektselger

913 53 800tal@svalinn.no

Tor Harry Markussen

Montør

902 68 055thm@svalinn.no

Tor Morten Klingen

Produksjonsmedarbeider

913 41 845tmk@svalinn.no

Torgeir Aamot

Montør

913 31 045ta@svalinn.no

Vidar Martinsen

Regionsjef & Prosjektselger

+47 913 05 485vm@svalinn.no

Slawomir Kapitkowski

Montør

slk@svalinn.no

Mina Kaasa Vollen

Prosjektleder

993 12 684mkv@svalinn.no

Christian Andersson

Montør

can@svalinn.no
Arnfinn Eggen

Arnfinn Eggen

Prosjektleder

900 39 309aae@svalinn.no

Øyvind Rasch

Prosjektleder

41 29 22 97or@svalinn.no

Jim Pedersen

Prosjektleder

948 71 424jp@svalinn.no

Ove Bråten Skogeng

Montasjeleder

916 23 164obs@svalinn.no

Kåre Skråmestø

Montør

948 79 647ks@svalinn.no

Mathias Auchet

Montør

477 68 114mau@svalinn.no

Haroldas Ruplenas

Anleggsleder

+47 48 09 88 74hru@svalinn.no

Tomass Plavnieks

Anleggsleder

+47 46 35 62 71tp@svalinn.no

Christian Wahlberg Jørgensen

Prosjektleder

913 19 767cwj@svalinn.no

Daniel Rostad

Regionssjef & Prosjektselger

471 30 030dro@svalinn.no

Børre Bastigkeit

Prosjektleder

917 57 090bb@svalinn.no

Radoslaw Piotr Wywrot

Montør

rpw@svalinn.no

Roman Wojtowicz

Montør

rwo@svalinn.no

Kristian Grongstad

HMS/KS-leder

952 05 825kg@svalinn.no

Kenneth Bekkely

Montør

911 85 558kb@svalinn.no

Ken Marius Winnem

BIM-tekniker

467 80 467kmw@svalinn.no

Reidar Hufthammer

Montør

rh@svalinn.no

Mats Andrè Seem Hovik

Produksjon-/Administrasjonssmedarbeider

Aliaksandr Khokha

Montør

Christian Nøttveit Seilen

Serviceleder

991 52 598cns@svalinn.no

Piotr Woroch

Montør

Dzmitri Khokha

Montør

Leter du etter noen av våre svenske kollegaer?
Gå til kontaktsiden til kipanel.se

Julie Marie Stenrød

Daglig leder

951 74 899jms@svalinn.no

Tarjei Hegland

Group CEO

908 56 428th@svalinngroup.no

Thomas Garnes

Group CFO

952 60 602tg@svalinngroup.no

Marius Teige

Group CMO

475 12 642mt@svalinngroup.no

Kristian Grongstad

HMS/KS-leder

952 05 825kg@svalinn.no

Nina Solberg

Regnskapsansvarlig

970 17 668ns@svalinn.no

Frode Moen

Økonomisjef

926 11 886fm@svalinn.no

Leter du etter Svalinn Group?
Besøk: www.svalinngroup.no

Rune Søreide

Regionssjef & Prosjektselger

971 42 178rs@svalinn.no

Thomas Ravnanger

Prosjektleder

916 19 321tr@svalinn.no

Kjetil Oppedal Flølo

Montør

976 89 111kf@svalinn.no

Hans Michel Zeil

Montør

902 26 758hz@svalinn.no

Anders Norenes Talleraas

Montør

986 56 108at@svalinn.no

Thomas Gudmundsen

Montør

482 26 106tgu@svalinn.no

Linas Petrikevicius

Montør

462 51 436lp@svalinn.no

Reidar Hufthammer

Montør

rh@svalinn.no

Sander Søreide Skogen

Montør

sss@svalinn.no

Christian Nøttveit Seilen

Serviceleder

991 52 598cns@svalinn.no

Hilde Nordli

Regionsjef & Prosjektselger

907 55 005hn@svalinn.no

Stig Forreløkken

Prosjektselger

901 41 932sf@svalinn.no

Stein Løvaas

Prosjektleder

480 95 157sl@svalinn.no

Håvard Kristiansen

Prosjektleder

941 72 840hk@svalinn.no

Mina Kaasa Vollen

Prosjektleder

993 12 684mkv@svalinn.no

Alexander B. Hansen

Serviceleder / Servicetekniker

915 25 501ah@svalinn.no

Detlef Rosenau

Montør

952 53 484dr@svalinn.no

Torgeir Aamot

Montør

913 31 045ta@svalinn.no

Mathias Auchet

Montør

477 68 114mau@svalinn.no

Magnus Aamot

Montør

954 80 534ma@svalinn.no

Kenneth Bekkely

Montør

911 85 558kb@svalinn.no

Aliaksandr Khokha

Montør

Dzmitri Khokha

Montør

Daniel Rostad

Regionssjef & Prosjektselger

471 30 030dro@svalinn.no

Espen Vevle

Prosjektleder & Prosjektselger

917 15 101ev@svalinn.no

Børre Bastigkeit

Prosjektleder

917 57 090bb@svalinn.no

Rolandas Gaurylius

Montør

477 02 533rg@svalinn.no

Kåre Skråmestø

Montør

948 79 647ks@svalinn.no

Christian Andersson

Montør

can@svalinn.no

Radoslaw Piotr Wywrot

Montør

rpw@svalinn.no

Roman Wojtowicz

Montør

rwo@svalinn.no

Vidar Martinsen

Regionsjef & Prosjektselger

+47 913 05 485vm@svalinn.no

Roger Nilsen

Prosjektleder

958 25 099rn@svalinn.no

Øyvind Rasch

Prosjektleder

41 29 22 97or@svalinn.no

Jim Pedersen

Prosjektleder

948 71 424jp@svalinn.no

Alexej Hellkvist

Montør

+46 767 790 824ahe@svalinn.no

Ove Bråten Skogeng

Montasjeleder

916 23 164obs@svalinn.no

Slawomir Kapitkowski

Montør

slk@svalinn.no

Piotr Woroch

Montør

Tor Arne Lia

Regionsjef & Prosjektselger

913 53 800tal@svalinn.no

Raymond Kjøsen

Prosjektleder

913 37 129rk@svalinn.no

Hans Martin By

Prosjektleder

902 06 449hmb@svalinn.no
Arnfinn Eggen

Arnfinn Eggen

Prosjektleder

900 39 309aae@svalinn.no

Atle Tanensmo

Montør

977 62 067ata@svalinn.no

Bjørnar Jenssen

Montør

911 72 158bje@svalinn.no

Frank Schjetne

Montør

977 62 066fs@svalinn.no

Håvard Pedersen

Montør

902 74 038hp@svalinn.no

Tom Inge Iversen

Montør

952 36 021tii@svalinn.no

Mariusz Kleba

Montør

mk@svalinn.no

Tor Harry Markussen

Montør

902 68 055thm@svalinn.no

Jon Ove Høgden

Fabrikksjef

958 43 628joh@svalinn.no

Egil Hestvik

Personal- & Innkjøpsleder

950 57 077eh@svalinn.no

Marius Braateng Hojem

Service- og administrasjonsmedarbeider

994 78 657mbh@svalinn.no

Arve Nesjan

Produksjonsleder

952 84 347an@svalinn.no

Ole Morten Nesjan

Produksjonsmedarbeider

916 29 486omn@svalinn.no

Richard Myrvik

Produksjonsmedarbeider

920 58 211rm@svalinn.no

Tor Morten Klingen

Produksjonsmedarbeider

913 41 845tmk@svalinn.no

Mats Andrè Seem Hovik

Produksjon-/Administrasjonssmedarbeider

Nils Arne Ovesen

Produksjonsmedarbeider

nao@svalinn.no

Besøksadresse Panelsenter

Sandosvegen 2
7820 Spillum

74 21 66 66

Julie Marie Stenrød

Daglig leder

951 74 899jms@svalinn.no

Charlotte Andersen

BIM-tekniker

464 61 045ca@svalinn.no

Stig Kobbeltvedt

Senior Prosjektselger & Teknisk Sjef

977 62 062sk@svalinn.no

Stian Ness

Prosjektselger

905 80 319sn@svalinn.no

Knut Blomquist

Prosjektingeniør/Teknisk tegner

975 78 479kb@svalinn.no

Pål Breistrand

Senior Prosjektleder

977 62 057pb@svalinn.no

Kjell Hals

Prosjektleder

414 16 908kh@svalinn.no

Michael Østblom

Prosjektleder

407 28 738mo@svalinn.no

Even Ommedal

Prosjektleder

941 32 273eo@svalinn.no

Christian Wahlberg Jørgensen

Prosjektleder

913 19 767cwj@svalinn.no

Ken Marius Winnem

BIM-tekniker

467 80 467kmw@svalinn.no

Robert Bjerkestrand

Anleggsleder

412 10 611rb@svalinn.no

Geir Håvard Sæther

Prosjektleder

413 01 613ghs@svalinn.no

Roger Olsen

Anleggsleder

915 79 664ro@svalinn.no

Tomass Plavnieks

Anleggsleder

+47 46 35 62 71tp@svalinn.no

Haroldas Ruplenas

Anleggsleder

+47 48 09 88 74hru@svalinn.no

Leter du etter noen av våre svenske kollegaer?
Gå til kontaktsiden til kipanel.se

Vil du diskutere et prosjekt med oss? 
Fyll ut skjema:

Oops! Something went wrong while submitting the form.