Alexander B. Hansen

Serviceleder / Servicetekniker

915 25 501

ah@svalinn.no

Anabela Morais

Prosjekterings- og digitaliseringsleder

456 89 061

am@svalinn.no

Alexej Hellkvist

Montør

+46 767 790 824

ahe@svalinn.no

Anders Norenes Talleraas

Montør

986 56 108

at@svalinn.no

Arve Nesjan

Produksjonsleder

952 84 347

an@svalinn.no

Asbjørn Krognes

Montør

917 70 520

ak@svalinn.no

Atle Tanensmo

Montør

977 62 067

ata@svalinn.no

Bjørnar Jenssen

Montør

911 72 158

bje@svalinn.no

Charlotte Andersen

BIM-tekniker

464 61 045

ca@svalinn.no

Detlef Rosenau

Montør

952 53 484

dr@svalinn.no

Egil Hestvik

Personal- & Innkjøpsleder

950 57 077

eh@svalinn.no

Espen Vevle

Prosjektselger

917 15 101

ev@svalinn.no

Even Ommedal

Prosjektleder

941 32 273

eo@svalinn.no

Frank Schjetne

Montør

977 62 066

fs@svalinn.no

Frode Moen

Økonomisjef

926 11 886

fm@svalinn.no

Geir Håvard Sæther

Anleggsleder

413 01 613

ghs@svalinn.no

Hans Martin By

Prosjektleder

902 06 449

hmb@svalinn.no

Hans Michel Zeil

Montør

902 26 758

hz@svalinn.no

Hilde Nordli

Regionsjef & Prosjektselger

907 55 005

hn@svalinn.no

Håvard Kristiansen

Prosjektleder

941 72 840

hk@svalinn.no

Håvard Pedersen

Montør

902 74 038

hp@svalinn.no

Ivar Lauvlid

Anleggsleder

977 62 063

il@svalinn.no

Jon Ove Høgden

Fabrikksjef

958 43 628

joh@svalinn.no

Julie Marie Stenrød

Divisjonsleder Totalentreprise

951 74 899

jms@svalinn.no

Kjell Hals

Prosjektleder

414 16 908

kh@svalinn.no

Kjetil Oppedal Flølo

Montør

976 89 111

kf@svalinn.no

Knut Blomquist

Prosjektingeniør/Teknisk tegner

975 78 479

kb@svalinn.no

Linas Petrikevicius

Montør

462 51 436

lp@svalinn.no

Magnus Aamot

Montør

954 80 534

ma@svalinn.no

Marius Braateng Hojem

Service- og administrasjonsmedarbeider

994 78 657

mbh@svalinn.no

Mariusz Kleba

Montør

mk@svalinn.no

Michael Østblom

Prosjektleder

407 28 738

mo@svalinn.no

Nils Arne Ovesen

Produksjonsmedarbeider

nao@svalinn.no

Nina Solberg

Regnskapsansvarlig

970 17 668

ns@svalinn.no

Ole Morten Nesjan

Produksjonsmedarbeider

916 29 486

omn@svalinn.no

Pawel Pajak

Montør

95158246

pp@svalinn.no

Pål Breistrand

Senior Prosjektleder

977 62 057

pb@svalinn.no

Raymond Kjøsen

Prosjektleder

913 37 129

rk@svalinn.no

Richard Myrvik

Produksjonsmedarbeider

920 58 211

rm@svalinn.no

Robert Bjerkestrand

Anleggsleder

412 10 611

rb@svalinn.no

Roger Nilsen

Prosjektleder

958 25 099

rn@svalinn.no

Roger Olsen

Anleggsleder

915 79 664

ro@svalinn.no

Rolandas Gaurylius

Montør

477 02 533

rg@svalinn.no

Rune Søreide

Divisjonsleder Spesialentreprise

971 42 178

rs@svalinn.no

Sander Søreide Skogen

Montør

sss@svalinn.no

Stein Løvaas

Prosjektleder

480 95 157

sl@svalinn.no

Stian Ness

Prosjektselger

905 80 319

sn@svalinn.no

Stig Forreløkken

Prosjektselger

901 41 932

sf@svalinn.no

Stig Kobbeltvedt

Senior Prosjektselger & Teknisk Sjef

977 62 062

sk@svalinn.no

Tarjei Hegland

Daglig leder

908 56 428

th@svalinn.no

Thomas Gudmundsen

Montør

482 26 106

tgu@svalinn.no

Thomas Ravnanger

Prosjektleder

916 19 321

tr@svalinn.no

Tom Inge Iversen

Montør

952 36 021

tii@svalinn.no

Tor Arne Lia

Regionsjef & Prosjektselger

913 53 800

tal@svalinn.no

Tor Harry Markussen

Montør

902 68 055

thm@svalinn.no

Tor Morten Klingen

Produksjonsmedarbeider

913 41 845

tmk@svalinn.no

Torgeir Aamot

Montør

913 31 045

ta@svalinn.no

Vidar Martinsen

Regionsjef & Prosjektselger

+47 913 05 485

vm@svalinn.no

Slawomir Kapitkowski

Montør

slk@svalinn.no

Christian Andersson

Montør

can@svalinn.no

Arnfinn Eggen

Arnfinn Eggen

Prosjektleder

900 39 309

aae@svalinn.no

Øyvind Rasch

Prosjektleder

41 29 22 97

or@svalinn.no

Jim Pedersen

Prosjektleder

948 71 424

jp@svalinn.no

Ove Bråten Skogeng

Montasjeleder

916 23 164

obs@svalinn.no

Kåre Skråmestø

Montør

948 79 647

ks@svalinn.no

Haroldas Ruplenas

Anleggsleder

+47 48 09 88 74

hru@svalinn.no

Tomass Plavnieks

Anleggsleder

+47 46 35 62 71

tp@svalinn.no

Christian Wahlberg Jørgensen

Prosjektleder

913 19 767

cwj@svalinn.no

Kenneth Bekkely

Montør

kb@svalinn.no

Ken Marius Winnem

BIM-tekniker

467 80 467

kmw@svalinn.no

Reidar Hufthammer

Montør

rh@svalinn.no

Christian Nøttveit Seilen

Serviceleder

991 52 598

cns@svalinn.no

Leter du etter noen av våre svenske kollegaer?
Gå til kontaktsiden til kipanel.se

Tarjei Hegland

Daglig leder

908 56 428

th@svalinn.no

Frode Moen

Økonomisjef

926 11 886

fm@svalinn.no

Nina Solberg

Regnskapsansvarlig

970 17 668

ns@svalinn.no

Leter du etter Svalinn Group?
Besøk: www.svalinngroup.no

Rune Søreide

Divisjonsleder Spesialentreprise

971 42 178

rs@svalinn.no

Thomas Ravnanger

Prosjektleder

916 19 321

tr@svalinn.no

Kjetil Oppedal Flølo

Montør

976 89 111

kf@svalinn.no

Hans Michel Zeil

Montør

902 26 758

hz@svalinn.no

Anders Norenes Talleraas

Montør

986 56 108

at@svalinn.no

Thomas Gudmundsen

Montør

482 26 106

tgu@svalinn.no

Linas Petrikevicius

Montør

462 51 436

lp@svalinn.no

Reidar Hufthammer

Montør

rh@svalinn.no

Sander Søreide Skogen

Montør

sss@svalinn.no

Christian Nøttveit Seilen

Serviceleder

991 52 598

cns@svalinn.no

Hilde Nordli

Regionsjef & Prosjektselger

907 55 005

hn@svalinn.no

Stig Forreløkken

Prosjektselger

901 41 932

sf@svalinn.no

Stein Løvaas

Prosjektleder

480 95 157

sl@svalinn.no

Håvard Kristiansen

Prosjektleder

941 72 840

hk@svalinn.no

Alexander B. Hansen

Serviceleder / Servicetekniker

915 25 501

ah@svalinn.no

Detlef Rosenau

Montør

952 53 484

dr@svalinn.no

Torgeir Aamot

Montør

913 31 045

ta@svalinn.no

Magnus Aamot

Montør

954 80 534

ma@svalinn.no

Kenneth Bekkely

Montør

kb@svalinn.no

Espen Vevle

Prosjektselger

917 15 101

ev@svalinn.no

Pawel Pajak

Montør

95158246

pp@svalinn.no

Kåre Skråmestø

Montør

948 79 647

ks@svalinn.no

Rolandas Gaurylius

Montør

477 02 533

rg@svalinn.no

Christian Andersson

Montør

can@svalinn.no

Besøksadresse Stavanger

Koppholen 6
4313 Sandnes

66 77 50 00

Vidar Martinsen

Regionsjef & Prosjektselger

+47 913 05 485

vm@svalinn.no

Roger Nilsen

Prosjektleder

958 25 099

rn@svalinn.no

Øyvind Rasch

Prosjektleder

41 29 22 97

or@svalinn.no

Jim Pedersen

Prosjektleder

948 71 424

jp@svalinn.no

Alexej Hellkvist

Montør

+46 767 790 824

ahe@svalinn.no

Ove Bråten Skogeng

Montasjeleder

916 23 164

obs@svalinn.no

Slawomir Kapitkowski

Montør

slk@svalinn.no

Tor Arne Lia

Regionsjef & Prosjektselger

913 53 800

tal@svalinn.no

Raymond Kjøsen

Prosjektleder

913 37 129

rk@svalinn.no

Hans Martin By

Prosjektleder

902 06 449

hmb@svalinn.no

Arnfinn Eggen

Arnfinn Eggen

Prosjektleder

900 39 309

aae@svalinn.no

Atle Tanensmo

Montør

977 62 067

ata@svalinn.no

Bjørnar Jenssen

Montør

911 72 158

bje@svalinn.no

Asbjørn Krognes

Montør

917 70 520

ak@svalinn.no

Frank Schjetne

Montør

977 62 066

fs@svalinn.no

Håvard Pedersen

Montør

902 74 038

hp@svalinn.no

Tom Inge Iversen

Montør

952 36 021

tii@svalinn.no

Mariusz Kleba

Montør

mk@svalinn.no

Tor Harry Markussen

Montør

902 68 055

thm@svalinn.no

Jon Ove Høgden

Fabrikksjef

958 43 628

joh@svalinn.no

Egil Hestvik

Personal- & Innkjøpsleder

950 57 077

eh@svalinn.no

Marius Braateng Hojem

Service- og administrasjonsmedarbeider

994 78 657

mbh@svalinn.no

Arve Nesjan

Produksjonsleder

952 84 347

an@svalinn.no

Ole Morten Nesjan

Produksjonsmedarbeider

916 29 486

omn@svalinn.no

Richard Myrvik

Produksjonsmedarbeider

920 58 211

rm@svalinn.no

Tor Morten Klingen

Produksjonsmedarbeider

913 41 845

tmk@svalinn.no

Nils Arne Ovesen

Produksjonsmedarbeider

nao@svalinn.no

Besøksadresse Panelsenter

Sandosvegen 2
7820 Spillum

74 21 66 66

Julie Marie Stenrød

Divisjonsleder Totalentreprise

951 74 899

jms@svalinn.no

Anabela Morais

Prosjekterings- og digitaliseringsleder

456 89 061

am@svalinn.no

Charlotte Andersen

BIM-tekniker

464 61 045

ca@svalinn.no

Stig Kobbeltvedt

Senior Prosjektselger & Teknisk Sjef

977 62 062

sk@svalinn.no

Stian Ness

Prosjektselger

905 80 319

sn@svalinn.no

Knut Blomquist

Prosjektingeniør/Teknisk tegner

975 78 479

kb@svalinn.no

Pål Breistrand

Senior Prosjektleder

977 62 057

pb@svalinn.no

Kjell Hals

Prosjektleder

414 16 908

kh@svalinn.no

Michael Østblom

Prosjektleder

407 28 738

mo@svalinn.no

Even Ommedal

Prosjektleder

941 32 273

eo@svalinn.no

Christian Wahlberg Jørgensen

Prosjektleder

913 19 767

cwj@svalinn.no

Ken Marius Winnem

BIM-tekniker

467 80 467

kmw@svalinn.no

Robert Bjerkestrand

Anleggsleder

412 10 611

rb@svalinn.no

Geir Håvard Sæther

Anleggsleder

413 01 613

ghs@svalinn.no

Roger Olsen

Anleggsleder

915 79 664

ro@svalinn.no

Tomass Plavnieks

Anleggsleder

+47 46 35 62 71

tp@svalinn.no

Haroldas Ruplenas

Anleggsleder

+47 48 09 88 74

hru@svalinn.no

Ivar Lauvlid

Anleggsleder

977 62 063

il@svalinn.no

Leter du etter noen av våre svenske kollegaer?
Gå til kontaktsiden til kipanel.se

Vil du bli med på laget? Ta kontakt for en uforpliktende prat ;)

Oops! Something went wrong while submitting the form.