Foto: Bryn Helsfyr

February 21, 2022

Her går netthandel av dagligvarer sømløst

På Meny Bryn står logistikk og holdbarhet høyt, da de er en av de butikkene i Norge som leverer mest dagligvarer via netthandel. For å svare på etterspørselen, og sørge for sømløs levering, har Svalinn nå bygget om lageret og utvidet butikklokalene deres for tredje gang.

Bilde av prosjektleder, Stein Løvaas
Prosjektleder, Stein Løvaas

-      Netthandel av dagligvarer krever en spesiell logistikk for at det skal flyte godt. Vi har levert en løsning som sørger for dette, der alt er lagt til rette for å holde temperaturkjeden som er viktig for å kunne levere varer av god kvalitet og med god holdbarhet, sier prosjektleder ved avdeling Nesbru, Stein Løvaas.

Han har jobbet i Svalinn i 21 år og er som prosjektleder ofte med i salgsprosesser. Fra et prosjekt er solgt inn har han videre ansvar for både økonomi, kundekontakt, gjennomføring og fakturering.

Tredoblet kapasitet

Meny Bryn har tilbudt netthandel i flere år, og Svalinn har to ganger tidligere bygget om deres lokaler for å utnytte arealene best mulig. Nok en gang så de at pågangen var blitt så stor at butikken måtte oppgraderes.

-      Dette er en veldig stor Meny-butikk sentralt i Oslo som vi har god kjennskap til. Denne gangen har vi tredoblet deres kapasitet ved å blant annet ta en del av det eksisterende lageret, samt at vi har brukt en del av utearealet og fått opp et tilbygg. Vi har bygget alt fra et avfallsrom, et kjølerom for utlasting, et kjølerom som oppbevarer matvarer, samt et fryserom. Så vidt meg bekjent har Bryn nå den største netthandel-avdelingen innad i Meny.

Les også: Slik bygger vi fryselager og kjølelager

Det er mye som skal til logistikkmessig for å kunne levere bestilte matvarer over nett. Det er blant annet viktig å sørge for god vareflyt av både tørrvarer, kjøle- og frysevarer, og frukt og grønt som krever ulike temperaturer.

-      I slike leveranser er det mange hensyn som må tas. Det skal være effektivt både for dem som plukker, pakker og henter, samtidig som vi må legge til rette for at de ulike matvarene blir oppbevart riktig. På Meny Bryn har vi blant annet montert flere hurtigporter som sørger for at det er enkelt for de som henter varer ved at de ikke trenger å holde døra oppe for å gå gjennom. Samtidig opprettholder man riktig temperatur i de ulike sonene, da døren går igjen av seg selv. Dette er svært effektivt når det er mye trafikk, sier Løvaas.

Et godt samarbeid

Prosjektet med ombyggingen og utvidelsen av Meny Bryn hadde oppstart tidlig på høsten, og leveransen til Svalinn var ferdigstilt allerede tre uker senere.

-      Her var det gunstig med rask levering, da Meny Bryn ønsket å beholde full drift mens vi jobbet. Vanligvis er det selve butikkarealet vi bygger, og da er butikken ofte stengt for ombygging. Vi klarte likevel å få gjort jobben uten innvirkning på verken den vanlige driften eller nettbutikken, og fikk til et godt samarbeid med de ansatte til tross for at vi jobbet rundt og nesten oppå hverandre.

Les også: Slik jobber våre montører
Et ferdig kjølerom, hvor flere kasser allerede er plassert i rommet.


Løvaas nevner at det fort kan bli kaotisk å jobbe på et areal som allerede er i bruk, med mye materialer og mange folk involvert, men at det ikke er en utfordring de ikke er vandt til.

-      Med mindre det er snakk om et nybygg, er det sjeldent at vi jobber på helt ledige arealer. Det som er viktig er å planlegge godt og ha en tett dialog både før og underveis i prosessen. Og her må jeg få skryte av montørene våre som stadig får gode tilbakemeldinger på at de er flinke til å ta hensyn, og både smidige og samarbeidsvillige. Alt i alt er vi svært fornøyde med utførelsen, samarbeidet og det ferdige resultatet, avslutter prosjektlederen.