Foto: Safari Eiendom
CASE
Artikkel

Safari Catering

Delentreprise
Horeca
Matproduksjon
Kjølelager
Fryselager
Produksjonslokaler

Svalinn var underentreprenør for nye produksjonsbygget til Safari Catering i Bergen.

Safari Catering sitt nye produksjonsbygg i Kjøkkelvikveien 75 ble ferdigstilt våren 2018. Svalinn opptrådte som underentreprise og monterte fasade, produksjonslokaler, kjølerom og fryserom.

Bygget leies av fire ulike leietakere, deriblant Safari Catering og Nortura, og er et kombinasjonbygg, som består av produksjon, lager og kontor. Safari Eiendom har sin administrasjon i dette bygget.

Foto: Safari Catering

Vil du diskutere et prosjekt med oss? Ring oss på 66 77 50 00 eller bruk 
skjemaet nedenfor!

Oops! Something went wrong while submitting the form.