njord bravo
Foto: Aibel
CASE
Artikkel

Njord Bravo

Kjølerom
Fryserom

Njord er et olje- og gassfelt i Norskehavet. Produksjonen startet i 1997 og feltutviklingen består av en flytende stålplattform med bore- og prosesseringsanlegg kalt Njord A, og en flytende lagringsenhet (FSU) kalt Njord Bravo. I 2016 ble Njord Bravo tauet til land da de ønsket å oppgradere lagerskipet, herunder med blant annet kjøle- og fryserom.

Introduksjon

Offshore-industrien setter som regel høyere krav til leverandør når det kommer til både gjennomføring og kvalitet, enn industrier på land. Leveranser til skip og offshore må innrette seg NORSOK-standard. Dette er en standard utviklet av norsk petroleumsindustri for å sikre tilstrekkelig sikkerhet, verdiskaping og kostnadseffektivitet.

Hva leverte vi?

Til Njord Bravo leverte vi et kjølerom og et fryserom for matoppbevaring, med alt av tilbehør og dører til. Rommene som ble bygget var av mindre størrelse, men med høy kvalitet og standard. Det ble i denne leveransen brukt syrefast stål (AISI 316) som egner seg til de mest utfordrende klimatiske forholdene. I tillegg til stålets rustfrie egenskap, blir det i syrefast stål tilsatt molybden som er med på å øke stålets motstandskraft. Syrefast stål inneholder mindre karbon enn alminnelig rustfritt stål, noe som gjør at stålet kan utsettes for større kjemiske påkjenninger.

Leveranser til offshore-industrien krever nøye planlegging, dokumentasjon og en detaljert løsning. Forberedelsene i forkant av gjennomføringen er helt forskjellig sammenlignet med leveranser på land. I henhold til NORSOK-kravene måtte vi blant annet besøke fabrikken for å sjekke at alle delene holdt den standarden som de skulle, da alt måtte godkjennes. Totalt var det fire montører, samt prosjektleder i Svalinn som var involvert i prosjektet.

Resultat

Oppgraderingen av Njord Bravo ble ferdigstilt i mars 2020. Til tross for at det var en krevende leveranse med høye krav til planlegging og gjennomføring, hvor også mange fagområder skulle jobbe på tvers, syns vi dette var et veldig spennende prosjekt å jobbe på. Svalinn har fra tidligere god erfaring fra installasjoner til offshore-industrien.

Vi er veldig fornøyde med leveranse og prosjektutførelsen fra Svalinn.

Teknotherm (samarbeidspartner)

Vil du diskutere et prosjekt med oss? Ring oss på 66 77 50 00 eller bruk 
skjemaet nedenfor!

Oops! Something went wrong while submitting the form.