Lerøy Laksefjord sitt produksjonsbygg i Finmark plassert i flotte omgivelser med fjell og vann rundt
Laksefjord AS
CASE
Artikkel

Lerøy Laksefjord

Matproduksjon
Settefiskanlegg
Tekniske rom
Vaksinasjonsrom
Karhall
Traforom

Svalinn har bistått Norconsult og Lerøy Laksefjord i å bygge produksjonsanlegg for smoltoppdrett, samt renovering og etterisolering av eksiterende bygg.

Introduksjon

Laksefjord AS er et datterselskap av Lerøy Aurora AS i Tromsø, som igjen er eid av Lerøy Gruppen. Innerst i Laksefjorden i Lebesby kommune finner vi smoltanlegget til Laksefjord AS. Her produserer de all laksesmolten til Lerøy Aurora sine matfiskanlegg i Troms og Finnmark. Anlegget har et av verdens største gjennomstrømningsanlegg med resirkulering. Smoltproduksjonen i Laksefjorden går tilbake til midten av 80-tallet. God tilgang på ferskvann gjorde at lokale gründere etablerte anlegget innerst i Laksefjorden. Siden den gang har Lerøy kommet inn på eiersiden og har fortsatt å utvikle virksomheten i Laksefjorden.

Hva leverte vi?

Svalinn ble kontaktet tidlig av Norconsult Lakselv, som sammen med Svalinn har levert flere større oppdrag hos Laksefjord AS. Prosjektene har vært levert som underentreprise med godt samarbeid på tvers av fagområder og andre involverte. Svalinn har levert bygg over betong. Vi har levert mer enn 11 000 m2 med bygg, hvor mesteparten har gått til karhaller. Vi har også levert innvendige rom, som vaksinasjonsrom, tekniske rom, tavlerom, traforom, ventilasjonsrom, røykluker, bygg for vann- og slambehandling, hvor hygiene og isolasjon er viktig. Vi har også hatt ansvaret for stål, hulldekker, fasader, takplater, taktekking, innvendige vegger, dører, porter og vinduer, på de prosjektene hvor Svalinn har vært involvert.

Resultat

Svalinn har vært en del av oppbyggingen etter brannen i 2019, samt en del av Lerøys mål om å bygge en av verdens mest moderne verdikjeder for havbruk. Laksefjord AS nærmer seg omtrent 30 ansatte og er et av verdens største smoltanlegg.

Lerøy Laksefjord har hatt mange spennende prosjekt, hvor vi har fått bidra med all vår kompetanse innen en bransje vi kjenner godt.

Kjell Hals, Prosjektleder

Vil du diskutere et prosjekt med oss? 
Fyll ut skjema:

Oops! Something went wrong while submitting the form.