Foto: Nina Lerbrekk/Biomega
CASE
Artikkel

Biomega Skaganeset

Matproduksjon
Kjølerom
Kjølelager

Biomega ble grunnlagt i 2000 på grunnlag av å fremme innovativ bioteknologi og for å frigjøre den fulle ernærings- og funksjonelle verdien av ellers underutnyttede sidestrømmer fra lakseindustrien. Biomega ønsket å utvide sin fabrikk på Sotra, utenfor Bergen, med Svalinn som totalentreprenør.

Introduksjon

Biomega har siden oppstart i 2000 opprettet en rekke patenter av forskjellige teknologier, med den kontinuerlige enzymatiske hydrolyseprosessen i kjernen. Biomega investerer kontinuerlig i innovasjon gjennom forskning og utviklingsarbeid, for å sikre best mulig teknologi og svare på kundenes behov, inkludert produktutvikling, sporbarhet og bærekraft. Denne patenterte kontinuerlige enzymatiske hydrolyseprosessen, opererer døgnet rundt og skiller ferske råvarer til førsteklasses mat- og fôredienser, samtidig som deres ernæringsegenskaper bevares. Denne prosessen gjør Biomega i stand til å fullt ut utnytte restråstoff med null avfall.

Internasjonalt anerkjent for sine utmerkede bioraffineringsmuligheter, har Biomega utvidet produksjonsanlegget på Sotra utenfor Bergen, med Svalinn som totalentreprenør.

Hva leverte vi?

Til utvidelsen av Biomega Skaganeset bestod leveransen av et nytt kjølelager, råvaremottak og vaskehall. Utvidelsen vil bidra til å øke Biomega sin produksjonskapasiteten, samt kvaliteten ved behandling av råvarer, som inkluderer høykvalitets, ferske norske lakseingredienser. Det oppgraderte råvareanlegget mottar og håndterer nedkjølte restråstoff. Etter kvalitetskontroll og kort kjøling, tømmes, veies og kvernes restråstoffet før de går inn i Biomegas patenterte og kontinuerlige enzymatiske hydrolyseprosess. Nøye rengjøring, håndtering og retur av råvarebeholdere er også viktige funksjoner for anlegget.

I en totalleveranse er Svalinn leverandør av grunn og betong, innvendig mesanin for maskinrom og kjemikalierom, alt av innvendig kjøletekniske og elektrisk installasjoner, VVS og lasteramper.

Resultat

Totalt var utvidelsen på 700 kvm nyetablert bygg, samt endring av eksisterende byggemasse på ca. 500 kvm. Biomega hadde en klar visjon for utvidelsen, med fokus på å forbedre logistikk og opprettholde god hygiene. Det skulle i tillegg være tilnærmet full drift på eksisterende anlegg, samtidig som utvidelsen fant plass. Alt er skreddersydd og tilpasset strenge hygieniske krav og tilpasset korreksjonsklassen i et miljø med mye saltvann og vaskemidler.

Dette passet Svalinn sin kompetanse meget godt og det har vært et utmerket samarbeidet med Biomega gjennom utvidelsen.

Vi ønsker å takke for tilliten og gratulerer Biomega med et effektivt og moderne bioraffinerifabrikk.

Fra den første planleggingen til konstruksjonen og installasjonen har råvareanlegget vært en betydelig laginnsats, og jeg vil takke alle som har vært involvert i dette prosjektet. Svalinn AS fortjener spesiell omtale. Rune Søreide var med på å utvikle prosjektet fra starten, og vi var veldig heldige som hadde Even Ommedal som byggeprosjektleder gjennom utførelsen. Fra start til slutt var det et godt samarbeid mellom Svalinn og Biomega Technical og Production-representantene.

CTO Biomega, Andrew Dustan

Vil du diskutere et prosjekt med oss? Ring oss på 66 77 50 00 eller bruk 
skjemaet nedenfor!

Oops! Something went wrong while submitting the form.