Elektrisk bil Tesla med Svalinn profilering står foran en mur i solskinn

February 2, 2021

Vi elektrifiserer bilparken

Svalinn har startet å fase ut den fossile bilparken, med et langsiktig mål om nullutslipp.

I tråd med Svalinn sin misjon, "Vi bygger holdbarhet", er vi allerede godt i gang med å bytte ut vår fossile bilpark med elektriske og ladbar hybrid-biler.

Svalinn sitt langsiktige mål er at vi skal ha nullutslipp fra hele bilparken vår, og bidra mot å bli et lavutslippssamfunn.

Må starte med oss selv

Svalinn har ambisjoner om å være en bærekraftig og miljøvennlig entreprenør.

Svalinn Group CFO, Thomas Garnes
"Vi bygger for de som tar hånd om mat, hvor hygiene, matsikkerhet og bærekraftig energibruk er viktige faktorer. Svalinn ønsker å vise at vi satser på miljøvennlige løsninger og at vi bidrar til det felles samfunnsansvaret om å begrense klimautslipp." - Svalinn Group CFO, Thomas Garnes.
"Flere beregninger viser at det vil være vanskelig å nå de klimapolitiske målene uten å satse på miljøteknologi. Elektrifisering er den mest miljø- og kostnadseffektive vei til et lavutslippssamfunn."

En økende trend

I utgangen av 2020 bestod bilparken i Norge av 337 000 elbiler og har økt med nærmere 70 000 elbiler siden 2019.

"Svalinn skal være tilpasningsdyktig og vil følge endringene som skjer i markedet. Bruk av elektriske biler i driften er et økonomisk og miljøvennlig tiltak på veien til en mer bærekraftig drift." - Thomas Garnes.

En del av løsningen

Byggebransjen har fått opp dampen for å nå FN sine bærekraftmål innen 2025.

Svalinn funksjonærbil, Tesla Model 3

Nye miljøkriterier er blitt innført, som innebærer å satse på framtidsrettede null- og lavutslippsløsninger.

Ifølge en rapport fra Asplan Viak utgjør utslippene fra bygg- og anleggsvirksomhet utgjør omtrent 15 prosent av klimagassutslippene i Norge i tillegg til å ha stor påvirkning på naturen.

En rekke av disse tiltakene vil ha en stor betydning for vår bransje og Svalinn sikter mot å være en del av fremtidens byggebransje.