Svalinn logo and Grønn Punkt Norge logo

Svalinn styrker sin bærekraftsprofil med Grønt Punkt-medlemskap

Svalinn AS, en ledende entreprenør for matindustrien i Norge, har nylig blitt medlem av Grønt Punkt Norge og markerer en viktig formalisering og milepæl for både selskapet og bransjen som helhet.

Personal- & Innkjøpsleder, Egil Hestvik

Grønt Punkt Norge er et av de største systemene for retur og gjenvinning av emballasje i landet, og Svalinns medlemskap markerer en viktig formalisering og milepæl for både selskapet og bransjen som helhet.

-      Svalinn har lenge sørget for avfallshåndtering i selskapet er i tråd med Grønt Punkt sine krav, så det er godt at vi nå har fått formalisert et medlemskap, sier Personal- & Innkjøpsleder, Egil Hestvik.

Som medlem av Grønt Punkt Norge vil Svalinn bidra til å øke gjenvinningen av emballasje i Norge, samtidig som selskapet også vil få tilgang til viktig kompetanse og kapasitet for å forbedre sine egne produkter og prosesser. Grønt Punkt Norge har et bredt spekter av tjenester som inkluderer alt fra rådgivning om materialvalg til avfallshåndtering og gjenvinning.

Les også: Våre kjølerom reduserer matsvinn


-      Som medlem av Grønt Punkt Norge vil Svalinn også bidra til å finansiere og støtte systemet for retur og gjenvinning av emballasje i Norge. Dette er viktig for å sikre at systemet fortsetter å være et effektivt verktøy for å øke gjenvinningen av emballasje i landet, sier Hestvik.

Svalinns medlemskap i Grønt Punkt Norge er også et viktig skritt mot å nå selskapets mål om å redusere sine miljøpåvirkninger og øke bærekraften i sin virksomhet. Selskapet har allerede gjort en rekke tiltak for å redusere sine utslipp og øke gjenvinningen av sine produkter, men medlemskapet i Grønt Punkt Norge vil gi Svalinn enda flere muligheter til å forbedre sine bærekraftige praksiser.

Les også: Slik bygger vi bærekraftige bygg


Svalinns beslutning om å bli medlem av Grønt Punkt Norge sender også et klart signal til kunder og leverandører om at emballasje- og avfallshåndtering er viktige områder for selskapet. Dette kan bidra til å øke bevisstheten om emballasje- og avfallshåndtering blant andre produsenter og selskaper i bransjen.