Picture of Tromsoterminalen, biggest logistic building for white fish in North of Norway.

September 19, 2022

Svalinn bak frysehotell i særklasse for fisk

Tromsøterminalen styrker Tromsøs posisjon som landets største hvitfiskhavn med Svalinn som totalentreprenør.

Svalinn ble tidlig knyttet til i planlegging og bygging av den nye Tromsøterminalen. Det ferdige bygget er Nord-Norges desidert største frysehotell, med plass til en femtedel av hele den norske trålkvoten for fisk.

Tromsøterminalen styrker dermed Tromsøs posisjon som landets største hvitfiskhavn.

Tromsøterminalen er gigantisk. Den har frysekapasitet på totalt 24.000 tonn. Arbeidet med terminalen startet i 2018 og ble åpnet mars 2020. Prislappen på investeringen kom på over 250 millioner kroner. Terminalen ligger på Skattøra, med kort avstand til Tromsøysundet, og avløser det gamle fryselageret i Hansjordsnesbukta, som bare hadde kapasitet til 6.000 tonn.

Sentrum for Tromsøs nye fiskerihavn

Den nye terminalen har bidratt til store endringer i hele landsdelens sjømat – og logistikknæring.

-      Vi ønsket å være den første byggesteinen i Tromsøs nye fiskerihavn og utvikle en enda sterke klynge for hele sjømat og logistikknæringen, sier Bengt Marius Hilstad, administrerende direktør i Tromsøterminalen Eiendom AS.

"Svalinn er stolt og glad for at vi i godt samspill med byggherre og brukere, fikk levere hele Tromsøterminalen,"
sier Svalinns daglige leder, Tarjei Hegland.


-      Vi er veldig glade og stolte for at Svalinn har fått være med dette store prosjektet helt fra starten av, sier selskapets administrerende direktør Tarjei Hegland.

Svalinn byttet 1. desember 2020 navn, tidligere het selskapet Huurre. Navneendringen er en konsekvens av at selskapet i 2019 ble kjøpt opp av Svalinn Group og er nå et Svalinn et norsk eiet selskap med hovedkontor Bergen. Svalinn Group har 150 medarbeidere, der 100 arbeider i Norge og resten i Sverige.

Slik bygger vi bærekraftige bygg


Samspillkontrakt for optimal kjøling

Tarjei Hegland sier at samspillskontrakt er er et varemerke for Svalinn.

Adm. Dir Tromsøterminalen
Bengt Marius Hilsta

-      Vi sitter på spisskompetanse innen oppbevaring av mat og ønsker å ta posisjon som en rådgivende entreprenør innen dette segmentet. Nesten alle bygg vi bygger er kjølte. Selskapsnavnet kommer fra norrøn mytologi og betyr oversatt til norsk ”kjøleren” – som var skjoldet som beskyttet hestene som dro solen over himmelen, mot varmen fra solen.

-      Jeg kan innestå for at samspillskontrakten med Svalinn har fungert meget bra. Vi har hatt et godt samarbeid hele veien, slik at vi har fått best mulig løsning, sier administrerende direktør i Tromsøterminalen Eiendom AS, Bengt Marius Hilstad.

Han er også viseadministrerende direktør i Fiskernes Agnforsyning SA, hvor han i august 2021 også overtok administrerende direktør rollen. Det er Fiskernes Agnforsyning og Eimskip Norway AS som stiftet selskapet Tromsøterminalen.

Eksporteres til resten av verden på skip


En stor fordel med at så store mengder fisk nå leveres i den nye terminalen i Tromsø, er at frakten videre ut til markedene i sterkere grad flyttes over fra lastebil og vei, til skip. Dette er en ønsket utvikling som er langt mer klimavennlig med mindre utslipp.

Det har lenge vært et behov for større frysekapasitet og en effektivisering av tjenestespektret som fiskebåtene har behov for. Med den nye terminalen løser man dette i et one stop shop, hvor alle tjenester kan leveres på et sted slik at tiden i land minimeres og den effektive fangsttiden til fiskebåtene økes. Fangstene kan nå i større grad leveres nærmere fangstfeltene samtidig som de utfører service og får gjort mannskapsbytte. Dette reduseres båtenes fraktkostnader og miljømessige fotavtrykk.

Slik bygger vi fryselager og kjølelager


Problemløser for sjømatnæringen

Før Tromsøterminalen ble åpnet var det problematisk for fiskebåtene å få landet nok av sine fangster lokalt. Enten måtte de laste om fra fiskebåter til fraktebåter i havet, eller gå lenger syd for å finne en landingsplass. Før Tromsøterminalen åpnet estimerte Eimskip at oppimot 150.000 tonn fisk ble omlastet direkte fra fiskefartøy til fraktefartøy i havet, årlig.

-      Dette fører til både lavere kostnader, mindre transport og ikke minst mer forutsigbare løsninger for sjømatnæringen. Både norske og utenlandske redere kan nå planlegge lossinger i Tromsø frem i tid. Det er klart at det også gir positive synergieffekter til servicenæringen i landsdelen, sier Bengt Marius Hilstad.

-      Vi har vært med å utvikle Tromsøterminal-prosjektet i sin helhet. Prosjektet er gjort som en samspillskontrakt, med aktiv deltakelse fra både byggherre og bruker. Resultatet har blitt et brukeroptimalisert bygg og en smidig byggeprosess, sier Svalinns administrerende direktør Tarjei Hegland.

Svalinn har lang erfaring, til tross for at selskapsnavnet er relativt nytt. Svalinn har siden 1946 uavbrutt hatt som fokus å være ledende på bygg og løsninger til fiskerinæringen. Leveransene strekker seg fra små robuste kjølerom, til større frysetunneler og som i Tromsø store Logistikk knutepunkt.

Svalinn flytter inn

Svalinn har i 2022 fått et nytt oppdrag fra Tromsøterminalen, som innebar å innrede kontorområder i terminalbygget.

Regionsjef for Svalinn i Tromsø, Vidar Martinsen, er meget fornøyd med nye kontorlokaler på Tromsøterminalen.

Disse kontorlokalene er faktisk innredet til Svalinn sitt eget bruk, da vår avdeling i Tromsø har flyttet fra gamle lokaler i Ringvegen til nye og moderne kontorlokaler, tett på egen kunde.

-      Vi har lenge hatt et glimrende kundeforhold med Fiskernes Agnfornysning, Eimskip og Bukta Nord, og vi gleder oss nå til å få sitte i samme bygg som dem, med mål om å styrke vår relasjon ytterligere, sier Regionsjef i Tromsø, Vidar Martinsen.

Les også: Slik jobber våre montører