Picture of production facilities in Namsos

December 9, 2022

Møt kompetansesenteret vårt i Namsos

Innerst i Namsenfjorden ligger fabrikken som sørger for at skreddersydde panel og beslag til Svalinn sine prosjekter. Møt kompetansesenteret vårt som er en essensiell del av vår bedrift.

Fabrikken i Namsos spiller en avgjørende rolle for at prosjekt skal bli gjennomført i tråd med kundens ønske og at Svalinn overleverer et godt resultat. I Svalinn blir fabrikken kalt et kompetansesenter, da våre ansatte her har årelang erfaring og kompetanse med materialene som blir tilvirket. I Namsos blir alle sandwichpanel og beslag skreddersydd til våre prosjekt, samtidig som fabrikken leverer dører, ramper og en rekke med andre prosjektkritiske varer. Dette blir fraktet til prosjekt over hele landet og er klar på byggeplass når våre montører går i gang.

Påtroppende fabrikksjef, Jon Ove Høgden

-      Vi spiller en viktig rolle i våre prosjekt, i og med at vi har en av de kortest leveringstidene i Norge. På fabrikken skreddersyr vi produkter i henhold til våre prosjektledere sine prosjekt. Sandwichpanel, beslag dører, ramper og tilbehør tilpasses. Om noe virkelig haster hiver vi oss rundt, slik at kunden blir fornøyd, fortellerJon Ove Høgden.

Han er påtroppende fabrikksjef, og tar over fra nyåret for Egil Hestvik.

Sandwichpanelene blir brukt til en rekke forskjellige rom og bygg, deriblant kjølerom og fryserom. Disse prekuttes, mens beslag og ramper tilvirkes på fabrikk. Panelene som Namsos har på lager, tilfredsstiller kravene til bruk ved matoppbevaring og matproduksjon.

-      Totalt kjøper fabrikken inn ca. 35 000 kvm sandwichpanel i året, hvor det er ca. 10 000 m2 paneler som ligger klart på lager i Namsos. Det kjøpes også inn nærmere 250 tonn stål som tilvirkes til beslag, ramper, med mer.

Ole Morten Nesjan som produserer beslag

Leveranser over hele landet

Majoriteten av leveransene går til Svalinn sine spesial- og totalentrepriser, som blant annet inkluderer butikker, hotell, storkjøkken, produksjonsbygg for mat og en rekke andre prosjekt innen næringsmiddelindustrien. Fabrikken tilbyr også direktesalg av materialer til andre bedrifter.

Fabrikken har en egen sveiseavdeling som kan produsere i henhold til målsatte tegninger ved behov.

-      Produksjonen starter 07.00, hvor vi leverer ut skreddersydde materialer fra fabrikk to-tre dager etter ordremottak hvis ikke ordrene blir for store. Stål kommer inn på coil fra leverandør og plater klippes og tilvirkes med riktig profil i henhold til kundens krav.

Fabrikken har totalt 13 ansatte i tillegg til at montasjeselskapet Svalinn Installation styres fra Namsos. Noen prosjektledere og anleggsledere fra Svalinn sin totalentrepriseavdeling har også kontorsted i Namsos.

-      Vi er et team med lang fartstid og høy kompetanse. Kompetansen har bidratt til utviklingen av enkle produkter som kan tilvirkes på fabrikk i stedet for ute på byggeplass, noe som gir økt effektivitet. Arbeidsmiljøet er knallbra og vi ser frem til hver eneste arbeidsdag.

Les mer om våre sandwichpanel
Arve Nesjan under pakking og utsendelse av varer

Påtroppende og avtroppende fabrikksjef

Jon Ove Høgden er en av dem som har brukt de siste tretti årene i ulike roller i bedriften, og som ser frem mot nye arbeidsoppgaver på nyåret.

Hva tror du blir de største endringene når du blir fabrikksjef?

-       Selv med tredve års fartstid, blir fokuset å øke den faglige kompetansen og sørge for at fabrikken opprettholder den høye standarden vi har oppnådd. Jeg ønsker også å bidra positivt til Svalinn sin miljøprofil både innen produksjon og innkjøp. Jeg har bestandig vært glad i å ta fatt på nye ting, så dette ser jeg frem til. Jeg er veldig takknemlig for jobben, og var beæret da jeg fikk forespørselen, sier han.

Videre forteller han at det kollegiale miljøet er en stor årsak til at han har det kjekt på jobb.

-       Mine kollegaer skal ha mye av æren for trivselen på jobb. Det har vært noe påfyll av nye ansatte de siste årene, mens mange har vært her i mange år. Vi utfyller hverandre, det er interessante oppgaver, og er en fantastisk arbeidsplass. Kombinasjonen av lang erfaring, og tilførsel av ny kompetanse, gjør at teamet kan tilby høy kvalitet – samtidig som man ser på prosessene med nye øyne.

Det er liten tvil om at teamet er stolt av det de leverer.

Avtroppende fabrikksjef, Egil Hestvik

En som også har grunn til å være stolt er Egil Hestvik som har vært fabrikksjef i Namsos siden 2007 og vært en viktig bidragsyter for standarden fabrikken har satt. Egil vil fortsette som Daglig leder for Svalinn Installation AS med 31 ansatte som er i en fin vekstfase. Selskapet har økt fra 19 til 31 ansatte fra 1. januar 2022 fremtil 1. januar 2023

Hvordan blir den nye hverdagen?

-       Samtidig som jeg er daglig leder i montasjefirmaet vårt, skal jeg også fortsette som HR/Personalleder, samt være ansvarlig for innkjøp av varer som brukes i vår produksjon og ut på prosjekt. Så jeg går ikke tom for arbeidsoppgaver med det første og kommer fortsatt til å bli værende på fabrikken.

-      Men Jon Ove skal få æren av å overta fabrikksjefen sitt kontor og så får jeg finne meg en annen passende kontorplass, sier Egil.

Les mer om Svalinn som læringsarena

En fabrikk med historie

Fabrikken har vært en del av Svalinns leveransemodell i mange år og flere av medarbeiderne på fabrikken har vært ansatt i over tretti år. Produksjonen av sandwichpanel startet i 1983 og Namsos var en pionér innen panelproduksjon i Norge, hvor fabrikken i Namsos var blant de første i Europa som fikk paneler CE-godkjent i henhold til nye standarder som kom i 2013 i henhold til EN 14509. Produksjonen av panel lå fra 60 000 til 90 000 m2 i året. Det ble også produsert kjøle- og fryseromsporter, samt kjøle- og fryseromsdører. Noen av disse portene som ble produsert på 1980- og 1990-tallet er fremdeles i drift og reservedeler til disse finnes i Namsos. For Namsosregionen var fabrikken en solid samfunnsaktør da det på det meste var opp mot 50 ansatte ved fabrikken. I 2014 ble det vedtatt at fabrikken skulle være et rent service- og kompetansesenter, og man så seg nødt til å legge ned produksjonen. Dette viste seg å være en vellykket strategi fra og gå med negative tall til å få til et lønnsomt servicesenter som alle kontorer i Svalinn drar stor nytte av.

Vårt service- og kompetansesenter i Namsos