Logo svalinn

March 4, 2021

Huurre blir til Svalinn

Fra og med 01. desember 2020 skiftet Huurre Norway navn til Svalinn.

En skandinavisk entreprenør

Vi samler Norge og vårt søsterselskap i Sverige under samme profil og identitet, og har som mål om å bli den foretrukne entreprenøren for næringsmiddelindustrien i Skandinavia.

Svalinn skal dyrke den unike kompetansen innen skreddersydde kjølte bygg og arealer. Fokuset på hygiene, matsikkerhet og å skape verdi for våre kunder, vil fortsatt være vår styrke.

Betydning

Vårt nye navn, Svalinn, betyr «kjøleren». Svalinn var, ifølge norrøn mytologi, et skjold som beskyttet hestene, som dro solen over himmelen. Bakgrunnen for valget var å finne et beskrivende navn, med et skandinavisk opphav. A`en i logoen vår skal symbolisere «tak over mat», hvor vår byggeteknisk kompetanse og fokus på hygiene er viktige faktorer. Den er formet som en trekant, som regnes som den sterkeste og mest stabile geometriske formen.

Svalinn Group

Svalinn vil være en del av Svalinn Group som er et entreprenør konsern med fokus på næringsmiddelindustrien, med selskaper i både Norge og Sverige. Nå skal samarbeidet styrkes over landegrensene og sammen skal vi jobbe tett mot å bli den foretrukne entreprenøren for næringsmiddelindustrien i Skandinavia. Da behøver vi en ny, felles identitet og et nytt navn i Norge som skal styrke vår konkurransekraft, sier daglig leder i Svalinn, Tarjei Hegland.

Foretrukket entreprenør for næringsmiddelindustrien

«Vi skal bli førstevalget for alle som oppbevarer mat. Vår kompetanse innen skreddersydde løsninger hvor hygiene, matsikkerhet og holdbarhet er viktig, vil fortsatt være vår styrke. Vår erfaring er bygd opp gjennom kontinuerlig drift siden 1946, og for de fleste av våre ansatte er fokus på kunder og oppbevaring av mat blitt en livsstil. I kjølte bygg med høye hygienekrav må utførelsen trygges og da kreves erfarne fagfolk», sier Hegland.

En bransje i endring

«Bygg- og anleggsbransjen er i endring og har et klart fokus på modernisering. Økt effektivitet, digitalisering og utvikling av miljøvennlige løsninger, både i gjennomføringsfasen og den ferdige leveransen, er høyt prioritert hos de fleste ledende aktører.»

«En ny, felles profil vil bidra til egen modernisering og fornyelse, og hjelper oss å tydeligere kommunisere våre leveranser. Vi er en rådgivende entreprenør og generer klart mest verdi når vi slipper til tidlig i en planleggingsfase, enten prosjektet er stort eller lite», avslutter Hegland.

Visjon, misjon og verdier

Visjonen som Svalinn skal strekke seg etter, er å være best før, under og etter, og vår misjon vil være at vi bygger holdbarhet. Vi vil fortsette å fokusere på råvarene vi bygger for, opprettholde gode relasjoner og sørge for at våre leveranser skal være solide, holdbare og skape verdi.

Lang historie

Vår historie strekker tilbake til 1946, hvor Teknisk Isolering ble etablert. I løpet av de siste 75 årene har vi hatt navn som Ticon Bygg, Ticon Isolering, Unitor og Prepan, hvor vi har hatt eksterne eiere. I januar 2019 ble Huurre Norway kjøpt opp av egne ansatte og investorer, under navnet Svalinn AS. Navneendring har vært lenge planlagt og våre kunder og samarbeidspartnere har kunnet se at Huurre i den siste tiden har vært «A Svalinn Company». Tiden er inne for å operere under eget navn, med egne ansatte i Skandinavia. Svalinn vil være eid av Svalinn Group, som også huser Svalinn Installation (gamle Huurre Montasje) og Ki-Panel i Sverige.