May 2, 2024

Fremtidens møteplass for matindustrien

Etter å ha møtt selgers kvalifikasjonskriterier, har Svalinn Property AS inngått avtale med Bjørnafjorden Utviklingsselskap om kjøp av et tomteareal på 30-45 mål i Lyseparken, Bjørnafjorden kommune. Dette området er planlagt utviklet for å samlokalisere ulike aktører innen næringsmiddelindustrien.

Prosjektet vil fokusere på helhetlig planlegging med energioptimalisering, bærekraft, samt hygiene og matsikkerhet for å styrke konkurranseevnen til bedrifter som bidrar til produksjon av kortreist mat. Vårt mål er å skape en selvforsterkende vekst og samarbeid gjennom deling av kunnskap, samarbeid om energieffektivisering og logistikk. Dette til tross for at leietakerne kan være konkurrenter.

Et industribakeri er en del av etableringsplanene i Lyseparken
Slik bygger vi bærekraftige bygg

Knutepunkt for logistikk og distribusjon

Lyseparken er strategisk plassert som et knutepunkt for logistikk og distribusjon, med gode forbindelser til Bergen og omegn, samt attraktivt arbeidsmarked i Bjørnafjorden kommune. Den nye E39 Svegatjørn-Rådal sikrer korte reisetider til viktige destinasjoner, og området har gode kollektivtilbud og ingen betydelige kø-problemer.

En fremtidig møteplass for matindustrien

Optimal blanding av aktører

For øyeblikket er vi i forhandlinger med flere aktører for å sette sammen en optimal blanding av virksomheter. Planene inkluderer etablering av grossist- og distribusjonsfunksjoner, lokal kjøttproduksjon, et industribakeri, og virksomheter innen fiskeforedling og bryggerivirksomhet. Det vil også bli etablert et frysehotell for å betjene både eksterne leietakere og avlaste eksisterende leietakere ved behov.

Tradisjonsrike bakverk i toppmoderne produksjonsbygg

Planlagt byggestart i 2024

Alle bygg i parken vil bli designet og bygget av Svalinn i tett samarbeid med potensielle leietakere, og vil som minimum bli Breeam In Use-sertifisert. De første byggene er planlagt å være innflytningsklare innen 2025.

Optimal blanding av aktører

Ønsker du å bli leietaker?

For mer informasjon vennligst ta kontakt med: 

Tarjei Hegland

E: th@svalinngroup.no

T: +47 908 56 428

Kim Krossøy

E: kim@kiroeiendom.no

T: +47 412 55 482