April 18, 2024

Bli bedre kjent med vårt team i Stavanger

Sør-Vestlandet er en hjørnestein i norsk matproduksjon, et område hvor et betydelig antall av innbyggerne er engasjert i jordbruk og matrelaterte industrier. Denne rike matarven posisjonerer regionen som et naturlig plassering for Svalinns virksomhet, og vi er stolte over å ha et regionalt kontor i Stavanger.

Svalinn avd. Stavanger betjener hele Sør-Vestlandet med skreddersydde løsninger som sikrer optimal drift for matproduksjon og lagring. I tillegg til mat, er også Stavanger kjent for mange som Norges oljehovedstad og Daniel Rostad, regionssjef og prosjektselger, er stolt over regionen og Svalinns rolle i å bidra til denne.

Regionsjef & Prosjektselger, Daniel Rostad


-      Svalinns tilstedeværelse på Sør-Vestlandet er ikke bare strategisk, men også en refleksjon av vår forpliktelse til å støtte og utvikle den lokale matindustrien, samt være en god sparringspartner for oljeindustrien. Ved å kunne bistå kunder med gode løsninger for kjølte arealer og hygieniske fasiliteter, bidrar vi direkte til å opprettholde og forbedre standardene som industrien krever, sier Daniel Rostad, Regionssjef & Prosjektselger for Svalinn avd. Stavanger.

Her utføres de fleste av våre offshore prosjekter


Svalinn sitt kontor i Stavanger er plassert på Forus, et viktig næringsområde og hjem for rundt 3000 virksomheter og 46 000 ansatte fra noen av landets fremste bedrifter og internasjonale storkonsern.

-      Valget av Forus som lokasjon for Svalinn sitt kontor er viktig for vår tilknytning til hele Sørvest-Norge, fra Haugesund til Kristiansand. Plasseringen nær E39 styrker vår fleksibilitet og evne til rask respons. At vi også befinner oss i nærheten av Jæren, et samlepunkt for flere store produksjonsbedrifter innen matindustrien, er en fordel, sier Rostad.

En sosial arbeidsplass

På Stavanger-kontoret er målet å ha det godt på arbeidsplassen. Og den gode stemningen kan tilskrives initiativer for å styrke samholdet gjennom regelmessige sosiale sammenkomster. Daniel, regionssjefen, legger stor vekt på viktigheten av et godt arbeidsmiljø og er en pådriver for å integrere flere sosiale aktiviteter i de ansattes kalendere.

-      Et sterkt og samkjørt team er fundamentet for vår suksess og jeg tror på at regelmessige sosiale samlinger ikke bare styrker båndene mellom oss som kolleger, men også øker vår samlede produktivitet og arbeidsglede, forklarer Rostad.

Hittil i år har hele kontoret vært på Stavanger Oilers kamp og arrangert flere interne padel-kamper og sosiale samlinger, hvor det investeres tid i å opprettholde gode relasjoner på arbeidsplassen.

God stemning på jobb.
Slik bygger vi fryselager og kjølelager

Faglig dyktig og engasjert team

Teamet i Stavanger er kjennetegnet ved sin faglige dyktighet og engasjement. I tillegg til Daniel, bringer Espen Vevle, prosjektleder og prosjektselger, og Børre Bastigkeit, prosjektleder, verdifull kompetanse og erfaring til teamet. Alle med samme mål om at hvert prosjekt ikke bare skal møte, men helst overgå kundenes forventninger.

Montørteamet, bestående av Rolandas Gaurylius, Kåre Skråmestø, Christian Andersson, Radoslaw Piotr Wywrot, Roman Wojtowicz og Lian Dawt Bik, kan også vise til betydelig erfaring innen Svalinns virksomhetsområder.

F.v. Daniel Rostad, Børre Bastigkeit og Espen Vevle

-      Vi skal være den foretrukne samarbeidspartneren for alle kunder som skal lagrer, produsere eller håndtere mat. Enten det dreier seg om kjølerom, fryselager, produksjonslokaler med mer, så tilbyr vår kompetanse og løsninger akkurat det kundene trenger, avslutter Rostad.

Ta kontakt om du trenger en sparringspartner for ditt prosjekt