Pelagia sin fabrikk på Træna. I røff og flott natur, med en flott fjellrekke i bakgrunnen.

Pelagia Træna med utvidelse av fryselager

Svalinn har vært hovedentreprenør for utvidelsen av fryselageret i fantastiske omgivelser på Træna. Bygget ble overlevert i oktober 2020.

Utvidelsen på 2000 kvm vil gi ei dobling av fryselagerkapasiteten og en 50 prosent økning av innfrysingskapasiteten. Dermed vil bedriften være i stand til å fryse inn cirka 700 tonn i døgnet. Målet til Pelagia er å produsere 1000 tonn i døgnet.

Svalinn har fått utvide fryselageret til Pelagia Træna, i et fantastisk landskap.

Pelagia AS

Pelagia AS er en av verdens største produsent av pelagiske fiskeprodukter til konsum, og en viktig leverandør av essensielle ingredienser i alle slags fiske- og dyrefôr. Pelagia har 28 avdelinger i Norge, Storbritannia, Irland, Danmark og Ukraina, og antall ansatte begynner å nærme seg 1000 stk.

Avdelingen på Træna er lokalisert 50 km utenfor kysten av Norge. Træna er et av Norges eldste fiskevær, samt hjemmet til en av de mest unike festivalene i verden, Trænafestivalen.

Bygget under strenge tiltak

Svalinn har vært totalentreprenør og har, i tillegg til oppføring av bygget, hatt ansvaret for leveranse av betong, stål, elementer og tak i Pelagia Træna sin utvidelse. Vi vil levere el-rom, maskinrom, frysetuneller, transportgang, samt noen ekstra rom. Bygget ble bygget under strenge Covid-19 tiltak, men har vært et meget godt samarbeid mellom kommunen, byggherre og entreprenører. Nybygget vil være vegg-i-vegg med eksisterende bygg, og ble ferdigstilt oktober 2020.